alergia, astma, zatoki, migrena, paradontoza, paradentoza, jonizator, beztlenowce, rak, nowotwór, nowotwory, bakterie, immunologia,  odporność, infekcja, zgorzel, oparzenie, gangrena, choroba, leczenie, zdrowie, Burgera, gnilne, cukrzyca, rodniki, bezsennosc, bezsenność,promieniowanie, żyły, cieki, wodne, radiestezja, różdżkarstwo
jonizator
Własności lecznicze / Przeznaczenie Zasada działania Użytkowanie urządzenia Inhalacja Prasa Użytkownicy Patenty Jak zamówić ? Dane techniczne Producent / Kontakt

Klient może wypróbować urządzenie na zasadzie wypożyczenia, wpłacając kaucję w wysokości ceny urządzenia. Za wypożyczenie urządzenia pobiera się kwotę w wysokości 5zł za dzień użytkowania.


Użytkowanie urządzenia



Urządzenie wytwarza życiodajne atomy H1 z pary wodnej zawartej w powietrzu. Naturalna koncentracja pary w pomieszczeniu i na zewnątrz jest na ogół wystarczająca aby TE-IN-H1 prawidłowo działał.
Rzadko się zdarza by TE-IN-H1 źle pracował z powodu zbyt niskiej koncentracji pary wodnej w powietrzu.
Nawet w przypadkach gdy występuje suchość w gardle, to najczęściej nie jest ona spowodowana brakiem wilgoci w powietrzu, ale dużą koncentracją wolnych rodników. Okazuje się, że w tym przypadku użycie naszego TE-IN-H1 często likwiduje ten problem przy niezmienionym poziomie pary wodnej w powietrzu. Naprawdę rzadko istnieje potrzeba zwiększenia wilgotności w powietrzu, na ogół zimą i to przy wielkich mrozach. Trzeba pamiętać, że w powietrzu o nadmiernej wilgotności rozwijają się mikroorganizmy, które mogą spowodować stany chorobowe poprzez zakażenie drogą kropelkową. Lepiej jest jak powietrze będzie nieco suchsze niż nadmiernie zawilgocone. Zwiększona wilgotność powietrza może powodować powstawanie chorobotwórczego grzyba na ścianach, w krańcowych przypadkach również i uszkodzenie urządzenia.
Powietrze można nawilżać w dowolny sposób: za pomocą nawilżaczy, przez podlewanie kwiatów, poprzez gotowanie potraw.
Pamiętać trzeba, że człowiek, zwierzęta wydychają do powietrza parę wodną, również z roślin para wodna odparowuje. Okazuje się często, że para wodna w powietrzu jest "brudna" z dużą ilością chorobotwórczych mikroorganizmów. Należy ją wtedy skroplić, a na jej miejsce wprowadzić parę z czystej wody np. z destylowanej czy z odwróconej osmozy. Szczególnie poleca się nawilżacze na kaloryfer z bibułą filtracyjną, która jest zanurzona w wodzie.
W celu pozbycia się szkodliwych mikroorganizmów można dodać na litr wody łyżkę 3% wody utlenionej lub 1/5 łyżeczki 30% perhydrolu. Nie zalecamy wody z kranu, gdyż zawiera ona dużo soli mineralnych i szybko niszczy bibułę filtracyjną. Dobrym rozwiązaniem jest także akwarium.
Ostrzegamy przed używaniem prostych, kropelkowych nawilżaczy zwłaszcza przy niskich temperaturach. Istnieje tu możliwość przeziębienia i infekcji spowodowanych przez duże krople wody, zwłaszcza zanieczyszczonej. Przy wyższych temperaturach ten problem jest mniejszy, gdyż krople wody w powietrzu odparowują.

Dłuższe użytkowanie urządzenia nie powoduje żadnych skutków ubocznych przy zachowaniu prawidłowych warunków pracy urządzenia.
Zaleca się używać urządzenie bez przerwy o ile jest to możliwe. Ważne jest to w początkowym okresie użytkowania TE-IN-H1.
Szczególnie ważne jest włączanie urządzenia w nocy, gdyż wtedy intensywnie regenerują się nasze siły obronne.
Gdy jest ładna, rześka pogoda TE-IN-H1 można używać krócej, gdy jest pochmurno, gdy powietrze jest ciężkie i duszne - a wtedy jest szczególnie duża koncentracja wolnych rodników w powietrzu - używać należy go dłużej. Przy chorobach, dolegliwościach, złym samopoczuciu, włączać urządzenie nawet 24 godziny dziennie.

Użytkowanie TE-IN-H1 nie zwalnia od prawidłowego wietrzenia pomieszczenia i zachowania innych wymogów higieny i zaleceń lekarskich! Nie należy spać (szczególnie chronić głowę) w miejscach przewiewów i zawirowań powietrza np. na linii okno - drzwi, gdyż może to wywołać przeziębienie.

Generalnie nie skierowywać strumienia powietrza wytworzonego przez TE-IN-H1 na ludzi. Nie dotyczy to inhalacji na początku używania urządzenia i w szczególnych przypadkach np. przy leczniczych inhalacjach w leczeniu niektórych chorób.

Urządzenie można umieścić w dowolnym przewiewnym miejscu. Winno się skierowywać wylot urządzenia w jak największą przestrzeń w celu dostarczenia powietrzu jak największej ilości leczniczych atomów H1.

Po włączeniu TE-IN-H1 powinna palić się lampka w wyłączniku oraz żarzyć się teromokatoda w komorze urządzenia (kolor czerwono-pomarańczowy). Po paru sekundach od włączenia urządzenia zapala się zielona dioda LED nad wyłącznikiem sygnalizująca prawidłowy poziom wysokiego napięcia między katodą i anodą komory.

Nie należy przykrywać otworów wlotowych i wylotowych powietrza urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Nad górną pokrywą przy pracy urządzenia winno być min. 5 cm wolnej przestrzeni.
Ze względu na zmniejszenie awaryjności urządzenia stawiać go należy w otoczeniu, w którym nie ma źródeł kurzu.
Nie stawiać w otoczeniu ubrań, materiałów, papierów, na obrusach, na wersalkach, na dywanach itp., natomiast ustawienie go na gładkiej, litej powierzchni, najlepiej lakierowanej, malowanej farbą olejną, na szkle, laminacie itp., jest wskazane.

Nie należy stawiać urządzenia na podłodze, winno się umieszczać go na wysokości min. 40 cm ponad podłogą.

W budynkach o kilku kondygnacjach urządzenie umieszczać na najwyższej kondygnacji. Wówczas efektywność urządzenia będzie największa i cały budynek zostanie nasycony życiodajnymi atomami H1. Najefektywniej jest umieszczać TE-IN-H1 w pomieszczeniach o dużej kubaturze.

Urządzenie jest raczej ciche. Najlepiej użytkować je tam gdzie przebywają ludzie. Jeśli jednak szum wywoływany przez urządzenie będzie przeszkadzać, to należy je umieścić w pomieszczeniu obok. Życiodajne atomy H1 przechodzą przez ściany budynków - mechanizm transportu jest nowym odkryciem naukowym.

TE-IN-H1 wystarcza na przeciętny domek jednorodzinny.

TE-IN-H1 jest urządzeniem z tzw. otwartym (termokatoda, ok. 1100°C), zabezpieczonym ogniem.
Urządzenie nie może pozostawać włączone bez obecności osób dorosłych.

Kategorycznie zabrania się używać urządzenie w pomieszczeniach z substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi takimi jak benzyna, alkohol, gaz itp.

W urządzeniu występuje wysokie napięcie rzędu 1800V.
Zabrania się samowolnego otwierania i naprawy!


Zerwanie plomby traktowane będzie jako naruszenie gwarancji.
Naprawy dokonuje wyłącznie wytwórca oraz wyspecjalizowane jednostki naprawcze.

W celu zachowania prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzenia, nie należy dopuścić do zakurzenia jego wnętrza. Zgromadzony kurz w komorze jonizacyjnej TE-IN-H1 może się zapalić od żarzącego się żarnika i spowodować pożar. U góry urządzenia pod pokrywą znajduje się filtr chroniący przed nadmiernym zakurzeniem, a zwłaszcza prze grubymi kurzami typu włosy i "koty". Właśnie takie kurze mogą wywołać pożar w komorze urządzenia. Należy wymienić filtr w każdym przypadku, gdy stwierdzimy jego nadmierne zakurzenie.
W celu wymiany filtra należy otworzyć jego pokrywę i położyć na całą powierzchnię 2 warstwy cienkiego, przepuszczającego powietrze materiału np. z gazy kupionej w aptece.
Przeciętnie jedna gaza wystarcza na wykonanie 6-ciu filtrów.
Filtr nie może być za gruby, powinien być raczej rzadki, nie powinien stanowić dużych oporów dla powietrza.
Zbyt mały przepływ powietrza przez filtr może spowodować uszkodzenie urządzenia wskutek braku chłodzenia.

Konieczny jest przegląd serwisowy urządzenia u producenta raz w roku lub w specjalizowanej jednostce naprawczej oraz w każdym przypadku kiedy stwierdzimy nadmierne zakurzenie wnętrza urządzenia.

Częste włączanie i wyłączanie urządzenia oraz wstrząsy powoduje wykruszanie się warstwy ochronnej na żarniku - termokatodzie, co prowadzi do szybkiego przepalenia się żarnika.

Zalecamy codziennie włączać TE-IN-H1, gdyż przez to znacznie zmniejsza się jego zakurzenie i przedłuża się jego żywotność.


 poczta   Napisz do nas